fbpx

Deschis de Marți până Duminică: 10:00-14:00 și 15:00-18:00. Luni - închis.

Ziua Națională a Veteranilor de Război

În anul 2007 Guvernul României a hotărât, prin HG nr. 1222/10.10.2007, publicată în M.O. nr. 699/17.10.2007, ca anual, la data de 29 aprilie, să fie marcată pe întreg teritoriul țării „Ziua veteranilor de război” în semn de recunoaştere a meritelor acestora pentru apărarea independenţei, libertății, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a intereselor României.

Alegerea guvernului român s-a oprit asupra acestei date datorită faptului că
la 29 aprilie 1902,  regele Carol I a promulgat, la solicitarea supravieţuitorilor Războiului de Independenţă (1877-1878), Înaltul Decret prin care a fost instituit pentru prima dată titlul de „veteran de război”, în conformitate cu Convenţia Statelor Europene de la Geneva, în onoarea ostaşilor care au luptat în acest război. La articolul 2, Înaltul Decret Regal din 29 aprilie 1902 prevedea: „Pentru ca fiecărui ostaş veteran să i se asigure liniştea şi ocupaţiunea pentru restul de viaţă, i se vor pune la dispoziţie cele necesare în acest scop, ca stimulent pentru generaţiile viitoare”.

Astfel, participanţilor la Războiul de Independenţă li s-au asigurat, pe lângă acest onorant statut, și mijloace pentru un trai decent, precum şi diferite înlesniri, în semn de recunoaştere a eforturilor și privațiunilor de pe câmpurile de luptă. Facem precizarea că în Războiul de Independenţă (1877-1878), s-au sacrificat peste 10.000 de ostaşi din cei peste 58.000, care au constituit Armata de Operaţii.

După încheierea primei mari conflagrații mondiale (1918), au fost adoptate diferite legi prin care participanţii la campaniile militare şi urmaşii lor au primit diferite drepturi şi avantaje reparatorii. Astfel, prin Legea din 13 ianuarie 1918, participanţii la Marele Război care au fost decoraţi cu Medalia ”Virtutea Militară” de război clasa I, au primit o pensie viageră, iar prin Legea din 2 septembrie 1920, li s-au creat condiţii speciale de pensionare. În 1927, prin Decretul – lege nr. 1402 din 15 mai, ofiţerilor activi şi de rezervă care fuseseră decoraţi cu Ordinul ”Mihai Viteazul”, li s-au acordat loturi de teren sau loturi de casă, precum şi anumite gratuităţi.

Potrivit datelor oficiale în războiul sfânt de reîntregire a patriei, încununat cu formarea României Mari, a fost mobilizată 11% din populaţia ţării, mai exact peste 880.000 de militari, iar izbânda finală a fost plătită cu jertfa a peste 335.000 morţi şi dispăruţi, a peste 75.000 de invalizi şi a circa 650.000 de morţi din rândul populaţiei civile.

În cel de-al Doilea Război Mondial, armata României a pierdut peste 790.000 de militari, peste 33.000 au fost răniţi şi mai mult de 360.000 au fost dispăruţi pe cele două fronturi.

Conform datelor din anul 2018  în acel moment, mai erau în viață aproximativ 8.300 de veterani de război, circa 250 de văduve de război și în jur de 63.000 de văduve de veterani de război.

În prezent, drepturile veteranilor de război sunt reprezentate de Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, membră a Federaţiei Mondiale a Vechilor Combatanţi, cu sediul la Paris. Aceste drepturi sunt garantate de Legea nr. 49/1991 şi de Legea nr. 44/1994, modificată şi completată prin Legea 303/2007.

Îi invităm pe toți prietenii Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural să păstreze un moment de reculegere în memoria tuturor acelora care au murit pentru apărarea intereselor României și, totodată, să își îndrepte gândurile bune și recunoștința către eroii care încă sunt în viață.

Cinste bravilor luptători pentru libertatea și propășirea patriei noastre!

Comentariu