fbpx

Deschis de Marți până Duminică: 10:00-14:00 și 15:00-18:00. Luni - închis.

Ziua Infanteriei Române

Anul acesta se împlinesc 190 de ani de la înființarea Infanteriei Române.

Actul de naștere al bravei instituții care avea să aducă României numeroase izbânzi a fost emis la puțină vreme după semnarea Tratatului de la Adrianopol (1829) când Țările Române au obţinut dreptul de a-şi organiza „un număr de gărzi înarmate permanent”, adică de a-şi înfiinţa propria armată. S-a luat atunci decizia „formăluirii, în Valahia, a 6 escadroane pedestrime și 6 escadroane călărime”, fiind create 3 regimente, respectiv la București, Ploiești și Craiova). De asemenea,la Iași, a fost înființat primul regiment mixt dintr-un batalion de infanterie și un escadron de cavalerie.

Considerată multă vreme a fi o „regină a bătăliilor militare”, infanteria română a dat de-a lungul anilor un greu tribut de sânge pentru apărarea intereselor României. De la înființare și până în prezent a participat la toate evenimentele importante din istoria țării, acoperindu-se mereu cu laurii gloriei.

A încercat în permanență să se modernizeze și să se adapteze necesităților momentului printr-o instruire și organizare temeinică, precum și printr-o dotare cu echipament adecvat, în concordanță cu evoluția în domeniul tehnicii militare. Efectivele sale au crescut constant pe parcursul secolelor XIX-XX, ajungând la 10 848 infanteriști în anul 1864 și la 222 000 militari în anul 1917. La 22 iunie 1941, infanteria română s-a angajat în epopeea reîntregirii graniţei de est a ţării cu 12 divizii de infanterie (a căror efective oscilau între 13.000-15.000 militari). La acţiunile militare din Uniunea Sovietică au participat 21 divizii de infanterie, reprezentând peste 2/3 din forţele trupelor de uscat angajate în luptă.

După 23 august 1944, infanteria a avut o contribuţie hotărâtoare la luptele din capitală şi din interiorul ţării pentru alungarea trupelor germane, dar și la confruntări desfăşurate pe teritoriul Ungariei ori Cehoslovaciei.

După anul 1990, unele unităţi de infanterie ale Armatei Române au participat la misiuni internaţionale pentru menţinerea păcii în diferite zone de pe glob (ca, de pildă, în Angola, Albania, Afganistan, Irak, Kosovo). Datorită lor țara noastră a devenit un exportator de securitate în lume, fiind apreciată și prețuită pentru eforturile de a aduce pacea în toate zonele de conflict existente în prezent.

Curajul, priceperea și profesionalismul infanteriștilor români, cel puțin egali ai altor luptători din armate cu tradiţii în activitatea de menţinere a păcii, fac cinste României și îi aduc recunoștința pe deplin meritată.

Facem un apel către toți prietenii Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural ca în această zi de sărbătoare, suprapusă cu un război în care întreaga omenire se află angrenată într-un conflict cu un inamic puternic și invizibil – pandemia Covid 19 – , să-și îndrepte câteva clipe gândurile către sutele de mii de infanteriști care au plătit cu viața lor integritatea teritorială și libertatea țării noastre. Prin jertfa și dăruirea lor, prin iubirea față de semeni și față de glie ei constituie un model pentru cei de azi, dar și pentru generațiile viitoare.

 

LA MULȚI ANI INFANTERIȘTILOR ȘI INFANTERIEI ROMÂNE!

Comentariu