Licitații publice în desfășurare

ANUNȚ ORGANIZARE LICITAȚIE ÎNCHIRIERE SPAȚII CORP G+H si AMPLASAMENT PARC SANT EST

Descarca aici Erata Corp C- Informare si Instructiuni privind atribuirea contractelor de inchiriere din 17.06.2021

Descarca aici Anunt organizare licitatie, inchiriere spatiu corp C, Cetatea Oradea in data de 23.06.2021

Descarca aici Documentatia de atribuire + Caiet de Sarcini, inchiriere spatiu corp C

Descarca aici Erata la documentatia de atribuire- Centru de gastronomie/carmangerie/restaurant/patiserie din 18.05.2021

Descarca aici anunt reluare licitatie din 12.05.2021

Descarcă aici anunt licitatie.

Descarca aici Erata anunt licitatie.

Descarca aici Erata documentatie licitatie corp G+H.

Descarca aici anexa atribuire amplasament parc sant est.

Descarca aici Erata documentatie licitatie amplasament parc.

Descarca aici documentatia de atribuire.

Descarca aici anexa la caietul de sarcini si model contract.

Descarca aici anexa la contractul de inchiriere.

_________________________________________________________________

 

Achiziție de Servicii de Organizare Expoziții pentru Muzeul Francmasoneriei

Descarcă aici Adresa Muzeul Francmasoneriei

_________________________________________________________________

ANUNȚ LICITAȚIE ÎNCHIRIERE SPAȚII

Descarcă de aici ANUNȚUL.

Descarcă de aici CAIETUL DE SARCINI pentru închirierea unui spațiu în Cetatea Oradea, corp C, cu suprafața de 207,70 mp.

Informare și instrucțiuni privind atribuirea contractelor. Descarcă AICI.

Decizia comisiei de licitații și criterii de atribuire. Descarcă AICI.

Model Contract de Atribuire. Descarcă AICI.

Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului Cultural - Turistic Cetatea Oradea. Descarcă AICI.

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Complexului Cultural - Turistic Cetatea Oradea. Descarcă AICI.

 

_________________________________________________________________

ANUNȚ LICITAȚIE ÎNCHIRIERE SPAȚII

Descarcă de aici ANUNȚUL.

Descarcă de aici CAIETUL DE SARCINI pentru închirierea unui spațiu cu destinația de Cafenea/Bar/ Gelaterie, în corpul J.

Informare și instrucțiuni privind atribuirea contractelor. Descarcă AICI.

Decizia comisiei de licitații și criterii de atribuire. Descarcă AICI.

Model Contract de Atribuire. Descarcă AICI.

Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului Cultural - Turistic Cetatea Oradea. Descarcă AICI.

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Complexului Cultural - Turistic Cetatea Oradea. Descarcă AICI.

_________________________________________________________________

ANUNȚ LICITAȚIE ÎNCHIRIERE SPAȚII

Descarcă de aici ANUNȚUL.

Descarcă de aici CAIETUL DE SARCINI pentru închirierea unui spațiu cu destinația de Cafenea Literară/ Alte Activități Recreative Culturale sau Educative,

în corpul L.

Descarcă de aici CAIETUL DE SARCINI pentru închirierea unui spațiu cu destinația de Cafenea/Bar/ Gelaterie, în corpul J.

 

_____________________________________________________________________

SERVICII DE AMENAJARE EXPOZITII - MUZEUL ART NOUVEAU - CASA DARVAS - LA ROCHE

ANUNȚ DE PARTICIPARE 2: DESCARCĂ AICI.

Anunț de participare, conform art.12, lit B) din Legea 98/2016, privind achiziția de servicii de amenajare expoziții Muzeul Art Nouveau - Casa Darvas La Roche.

Obiectul achiziției: Servicii de amenajare expoziții la Casa Darvas-La Roche din Oradea.

SERVICII

LOT 1 - PANOU / PERETE INTERACTIV

Caiet de sarcini panou/perete interactiv: descarcă AICI.

Anexă: descarcă AICI.

Formular: descarcă AICI.

Formulare în format word: descarcă AICI.

Model de contract de servicii: descarcă AICI.

LOT 2 - MAPPING ȘI PROIECTARE DE IMAGINI

Caiet de sarcini mapping si proiectare de imagini: descarcă AICI.

Anexă: descarcă AICI.

Formulare: descarcă AICI.

Formulare în format word: descarcă AICI.

Model de contract de lucrări: descarcă AICI.

_____________________________________________________________________________________________________

Atribuirea contractelor pentru loturile 1 - servicii de amenajare expoziții interioare și 2 - lucrări de picturi interioare la achizițiile de amenajare expoziții pentru Casa Darvas La Roche:

Lot 1 -   servicii de amenajare expoziții interioare- contract atribuit către SC Constructorul Salard SRL, la valoarea de 412.555,92 lei, fără TVA
Lot  2 - lucrări de picturi interioare - contract atribuit către Ikleinart SRL, la valoarea de 85.548,00 lei, fără TVA

Lot 3- servicii de mapping - atribuire anulata din lipsa de oferte (nu s-a depus nici o oferta)

Atribuirea contractelor pentru loturile 4 - lucrări de restaurare tablouri, 5 - lucrări de restaurare mobilier și 6 - lucrări de decorațiune murală prin procedeul ”Sgraffito”:

Lot 4 -  lucrari de restaurare tablouri - contract atribuit catre PFA Muntean Ioan - Restaurare Pictură, la valoarea de 32.405,00 lei, fara TVA
Lot  5 - lucrari de restaurare mobilier - contract atribuit catre PFA Mitrea M Ilie, la valoarea de 17.500,00 lei, fara TVA
Lot 6 - lucrari de decoratiune murala prin procedeul ”Sgraffito” - contract atribuit catre PFA Mitrea M Ilie, la valoarea de 16.000,00 lei, fara TVA.

ANUNȚ DE PARTICIPARE.

Anunț de participare, conform art.12, lit B) din Legea 98/2016, privind achiziția de servicii de amenajare expoziții Muzeul Art Nouveau - Casa Darvas La Roche.

Obiectul achiziției: Servicii de amenajare expoziții la Casa Darvas-La Roche din Oradea.

SERVICII

LOT 1 - SERVICII AMENAJARE EXPOZIȚII INTERIOARE

Caiet de sarcini Servicii amenajare expoziții interioare.

Anexă.

Formular

Formulare în format word.

Model de contract de servicii.

Răspuns 1 Clarificări.

Răspuns 2 Clarificări.

LOT 2 - PICTURI INTERIOARE

Caiet de sarcini Picturi interioare.

Anexă.

Formulare.

Formulare în format word.

Model de contract de lucrări.

Răspuns 1 Clarificări.

Răspuns 2 Clarificări.

LOT 3 - MAPPING

Caiet de sarcini Mapping.

Anexă.

Formulare.

Formulare în format word.

Model de contract de servicii

LOT 4 - RESTAURARE TABLOURI

Caiet de sarcini Restaurare tablouri

Anexă

Formulare.

Formulare în format word

Model de contract de lucrări

LOT 5 - RESTAURARE MOBILIER

Caiet de sarcini Restaurare mobilier

Anexă

Formulare.

Formulare în format word.

Model de contract de lucrări.

Răspuns 1 Clarificări.

LOT 6 - DECORAȚIUNE MURALĂ SGRAFFITO

Caiet de sarcini Decorațiune murală Sgraffito.

Anexă.

Formulare.

Formulare în format word.

Model de contract de lucrări.

Valoarea estimată a servciilor (6 loturi) este de 670.000,00 lei fără TVA, în conformitate cu referatul de necesitat nr. 273/28.01.2020 și în conformitate cu nota de justificare privind estimarea achiziției nr. 340/03.02.2020.

Modul de prezentare al ofertei: oferta se depune la sediul Muzeului Orașului Oradea-Complex Cultural, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41, Oradea, până cel târziu în data de 03.04.2020, ora 15.

 

Toate drepturile rezervate MoO