Licitații publice în desfășurare

ANUNȚ LICITAȚIE ÎNCHIRIERE SPAȚII

Descarcă de aici ANUNȚUL.

Descarcă de aici CAIETUL DE SARCINI pentru închirierea unui spațiu cu destinația de Cafenea Literară/ Alte Activități Recreative Culturale sau Educative,

în corpul L.

Descarcă de aici CAIETUL DE SARCINI pentru închirierea unui spațiu cu destinația de Cafenea/Bar/ Gelaterie, în corpul J.

_____________________________________________________________________

SERVICII DE AMENAJARE EXPOZITII - MUZEUL ART NOUVEAU - CASA DARVAS - LA ROCHE

ANUNȚ DE PARTICIPARE 2: DESCARCĂ AICI.

Anunț de participare, conform art.12, lit B) din Legea 98/2016, privind achiziția de servicii de amenajare expoziții Muzeul Art Nouveau - Casa Darvas La Roche.

Obiectul achiziției: Servicii de amenajare expoziții la Casa Darvas-La Roche din Oradea.

SERVICII

LOT 1 - PANOU / PERETE INTERACTIV

Caiet de sarcini panou/perete interactiv: descarcă AICI.

Anexă: descarcă AICI.

Formular: descarcă AICI.

Formulare în format word: descarcă AICI.

Model de contract de servicii: descarcă AICI.

LOT 2 - MAPPING ȘI PROIECTARE DE IMAGINI

Caiet de sarcini mapping si proiectare de imagini: descarcă AICI.

Anexă: descarcă AICI.

Formulare: descarcă AICI.

Formulare în format word: descarcă AICI.

Model de contract de lucrări: descarcă AICI.

_____________________________________________________________________________________________________

Atribuirea contractelor pentru loturile 1 - servicii de amenajare expoziții interioare și 2 - lucrări de picturi interioare la achizițiile de amenajare expoziții pentru Casa Darvas La Roche:

Lot 1 -   servicii de amenajare expoziții interioare- contract atribuit către SC Constructorul Salard SRL, la valoarea de 412.555,92 lei, fără TVA
Lot  2 - lucrări de picturi interioare - contract atribuit către Ikleinart SRL, la valoarea de 85.548,00 lei, fără TVA

Lot 3- servicii de mapping - atribuire anulata din lipsa de oferte (nu s-a depus nici o oferta)

Atribuirea contractelor pentru loturile 4 - lucrări de restaurare tablouri, 5 - lucrări de restaurare mobilier și 6 - lucrări de decorațiune murală prin procedeul ”Sgraffito”:

Lot 4 -  lucrari de restaurare tablouri - contract atribuit catre PFA Muntean Ioan - Restaurare Pictură, la valoarea de 32.405,00 lei, fara TVA
Lot  5 - lucrari de restaurare mobilier - contract atribuit catre PFA Mitrea M Ilie, la valoarea de 17.500,00 lei, fara TVA
Lot 6 - lucrari de decoratiune murala prin procedeul ”Sgraffito” - contract atribuit catre PFA Mitrea M Ilie, la valoarea de 16.000,00 lei, fara TVA.

ANUNȚ DE PARTICIPARE.

Anunț de participare, conform art.12, lit B) din Legea 98/2016, privind achiziția de servicii de amenajare expoziții Muzeul Art Nouveau - Casa Darvas La Roche.

Obiectul achiziției: Servicii de amenajare expoziții la Casa Darvas-La Roche din Oradea.

SERVICII

LOT 1 - SERVICII AMENAJARE EXPOZIȚII INTERIOARE

Caiet de sarcini Servicii amenajare expoziții interioare.

Anexă.

Formular

Formulare în format word.

Model de contract de servicii.

Răspuns 1 Clarificări.

Răspuns 2 Clarificări.

LOT 2 - PICTURI INTERIOARE

Caiet de sarcini Picturi interioare.

Anexă.

Formulare.

Formulare în format word.

Model de contract de lucrări.

Răspuns 1 Clarificări.

Răspuns 2 Clarificări.

LOT 3 - MAPPING

Caiet de sarcini Mapping.

Anexă.

Formulare.

Formulare în format word.

Model de contract de servicii

LOT 4 - RESTAURARE TABLOURI

Caiet de sarcini Restaurare tablouri

Anexă

Formulare.

Formulare în format word

Model de contract de lucrări

LOT 5 - RESTAURARE MOBILIER

Caiet de sarcini Restaurare mobilier

Anexă

Formulare.

Formulare în format word.

Model de contract de lucrări.

Răspuns 1 Clarificări.

LOT 6 - DECORAȚIUNE MURALĂ SGRAFFITO

Caiet de sarcini Decorațiune murală Sgraffito.

Anexă.

Formulare.

Formulare în format word.

Model de contract de lucrări.

Valoarea estimată a servciilor (6 loturi) este de 670.000,00 lei fără TVA, în conformitate cu referatul de necesitat nr. 273/28.01.2020 și în conformitate cu nota de justificare privind estimarea achiziției nr. 340/03.02.2020.

Modul de prezentare al ofertei: oferta se depune la sediul Muzeului Orașului Oradea-Complex Cultural, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41, Oradea, până cel târziu în data de 03.04.2020, ora 15.

 

Toate drepturile rezervate MoO