Istorie - Cultură - Artă

Despre Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural

Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural a pornit la drum de la ideea emisă de Nicolae Iorga, încă de la începutul secolului al XX – lea, potrivit căreia „un muzeu nu este un lux, ci o necesitate”. Intenția noastră a fost, încă de la început, ca acesta să devină o instituţie care achiziţionează, conservă şi expune obiecte de artă, documente istorice, relicve etc., în vederea restaurării, studierii, expunerii, educării etc.

Scopul nostru

Este acela de a oferi, prin expoziții permanente sau temporare, un număr bogat de cunoștințe grupate într-un sistem coerent, unitar și organizat. Privit sub acest aspect, Muzeul va juca și rolul unui centru de documentare, oferind vizitatorilor o serie de informații curente, într-o formă atractivă și vie, ușor accesibilă. Prin modul de organizare, contribuim, de asemenea, la stimularea gândirii, a spiritului de observație, deducției logice etc., facilitând cunoașterea trecutului, înțelegerea și acceptarea deosebirilor etnice, lingvistice, confesionale, promovând valorile comune.

Activitățile noastre

 • Cercetarea și colecționarea de bunuri cu caracter istoric și arheologic în vederea valorificării muzeistice a acestora;
 • Organizarea evidenței, gestionarea și valorificarea științifică a patrimoniului cultural deținut în administrare;
 • Constituirea și organizarea fondurilor documentare, precum și a arhivei generale;
 • Depozitarea, conservarea și restaurarea patrimoniului deținut în condiții conforme cu standardele europene și normele naționale;
 • Punerea în valoare a patrimoniului cultural aflat în administrația muzeului prin organizarea unor expoziții permanente, temporare și itinerante (atât în țară, dar și în străinătate); prin organizarea unor servicii de documentare deschise
  pentru public, prin editarea unor publicații științifice și de mediatizare etc.;
 • Efectuarea de cercetări privind istoria locală în context național și european, precum și publicarea rezultatelor obținute în reviste științifice, anuare, volume colective, lucrări de autor.

Obiectivele noastre principale

 • Realizarea de expoziții permanente cu privire la trecutul Cetății și orașului sau a altor expoziții dedicate trecutului comunității locale;
 • Elaborarea unor programe de cercetare și proiecte culturale proprii, în concordanță cu strategia culturală promovată de Ministerul Culturii, Consiliul Local al Primăriei Municipiului Oradea și Primăria Municipiului Oradea;
 • Stabilirea de măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru aducerea la îndeplinire a programelor de cercetare și culturale aprobate;
 • Cercetare în vederea dezvoltării colecțiilor muzeale;
 • Realizarea lucrărilor de restaurare, conservare și protecție a patrimoniului cultural aflat în administrarea sa.

Evenimente viitoare


Program

Noiembrie-Martie
Marți - Duminică: 09:00-17:00; Aprilie - Octombrie Marți - Duminică: 10:00-18:00; Luni: închis.

Tarife

Taxă de vizitare expoziții permanente și temporare: - adulți: 20 lei/persoană; - preșcolari, elevi, studenți, pensionari, grup de min. 10 persoane: 15 lei/persoană.

Măsuri de siguranță

Muzeul nostru implementează măsuri și reguli de siguranță pentru a preveni răspândirea virusului SARS-COV-2. Vezi detalii în footer.

Centru de Restaurare

Restaurare ceramică, restaurare metale, piele, obiecte compozite, sticlă, porțelan, lemn și pictură, precum și tratamente specifice restaurării.

MoO Kids

Primul muzeul adresat copiilor, MoO Kids. Programe educative ce vor implica copii și părinții în descoperirea lumii din jurul lor printr-o varietate de oportunități educaționale.


Publicații


Sub-Secții Muzeale

Toate drepturile rezervate MoO