Anunț publicat în 29.11.2019

Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural organizează concurs în vederea ocupării unor
funcţii contractuale vacante astfel:
- 2 posturi de consilier la Compartimentul financiar-contabil si relatii cu publicul
- 1 post de muncitor
- 2 posturi de îngrijitor
Concursul se organizează la sediul Muzeului Orasului Oradea – Complex Cultural, Piata
Emanuil Gojdu nr. 39-41, Cetatea Oradea.

Calendarul de desfăşurare a concursului
- 12.12.2019, ora 15,30 – termenul limită pentru depunerea dosarelor
- 13.12.2019 – 16.12.2019 – selecția dosarelor
- Proba scrisă/practică: 20.12.2019, ora 11
- Afișare rezultate: 23.12.2018
- Interviu: 30.12.2019, ora 11
- Afișare rezultate finale: 31.12.2019

Condiţii specifice:
Funcția - Consilier - treapta profesională I, studii superioare – 2 posturi
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență
stiinte juridice/economice/istorie/turism

Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani

 Descarcă aici documentația!

Toate drepturile rezervate MoO