fbpx

Deschis de Marți până Duminică: 09:00-13:00 și 14:00-17:00. Luni - închis.

Ziua Drapelului Național – 26 iunie

Ziua de 26 iunie a fost proclamată Zi a Drapelului Național al României prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. Această dată ne amintește de momentele de mare însemnătate din timpul revoluției din 1848, când tricolorul a fost adoptat ca simbol al națiunii române.

Prin decretul nr. 1 din 14/26 iunie 1848 Guvernul provizoriu consemna că steagul național va avea trei culori: albastru, galben și roșu. A doua zi, în cadrul unei mari adunări populare, pe Câmpia Libertății, se sfințea tricolorul. O lună mai târziu, Guvernul a dat un alt decret, prin care preciza dispunerea culorilor.

În anul 1861, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a decretat tricolorul ca drapel oficial al Principatelor Unite, afirmând că: „Steagul este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinţii şi unde se vor naşte copiii voştri. Steagul este, încă, simbolul devotamentului, credinţei, ordinei şi al disciplinei ce reprezintă oastea”.

În 1866, în prima Constituție a României, cele trei culori, albastru, galben și roșu, au fost confirmate și consacrate juridic drept culori naționale.

Pentru a fi recunoscut în dreptul internațional, ca simbol al independenței și al unității depline a națiunii, tricolorul românesc avea să reunească sub faldele sale românii participanți la războiul de independență 1877-1878 și la luptele pentru înfăptuirea actului istoric de la 1 decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia. De la 1 decembrie 1918 tricolorul a devenit simbolul unității și independenței tuturor românilor.

Potrivit științei heraldice, semnificația culorilor care formează drapelul național este următoarea: Roșu este simbolul măririi, al bravurii și generozității. Totodată, simbolizează sângele vărsat în lupte. Galbenul este al bogăției și purității. Ne duce cu gândul și la holdele aurii de grâu. Albastru reprezintă aerul și simbolizează blândețea, noblețea și buna credință.

Culorile steagului național ilustrează crezul înaintașilor noștri.

Episcopul Eparhiei greco-catolice de Lugoj, Alexandru Nicolescu (1922-1935), ilustrează semnificația culorilor, în cuvinte revelatorii: ”Aurul din mijloc exprimă atât de fidel avântul curat și sfânt, în foc lămurit, al sufletelor acestora viteze; iar fășia roșie vădește sângele generos și curat pe care l-au dăruit cu drag până la ultima picătură, drept urmare a avântului generos și vajnic pentru neam și lege. Iar rodul acestora? Rodul acestora ni-l arată plastic fășia albastră a tricolorului, imagină a ceriului albastru, icoană aceasta la rândul ei a seninului dumnezeesc, a fericirii și zâmbetului nealterat dumnezeesc, de care se bucură și împărtășesc, nu mă îndoesc, și eroii aceștia vajnici ai neamului”.

Diana Iancu,

muzeograf

Comentariu